Úloha: kresby (h7)

Autor(i): Janka

zadanie :: riešenie :: diskusia :: poradie riešiteľov


Obrázky sú rôzne psychologické testy. V poradí zhora nadol:

Názvy testov nie sú jednoznačné (a väčšinou sa používajú v angličtine). To, čo ale jednoznačné je, sú ich autori. Sústreďme sa teda na nich.

Obrázky sú pomerne zjavne umiestnené v štyroch stĺpcoch. Číslo stĺpca udáva poradové číslo písmena, ktoré z mena vyberieme. Dostávame ROGERS, čo je zhodou okolností takisto pán psychológ.